Reklam Alan Kullanıcı Sözleşmesi

INFLUENCER KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ

1.1 İşbu sözleşme 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca Aracı Yer Sağlayıcı sıfatına haiz Verymoney Yazılım ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan sonra “Very Money” olarak anılacaktır) ile Very Money’in sunduğu platforma (Bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır) kaydolan influencer Üyeler (Bundan sonra “Influencer veya Reklam Alan” olarak anılacaktır) arasında yürürlükte olacaktır.

1.2 İşbu sözleşme https://verymoney.com internet sitesi üzerinden ve/veya Very Money’in sunmakta olduğu mobil uygulamalar üzerinden kaydolan Influencerların ilgili Platformu kullanırken uyması gereken yükümlülük ve sorumlulukları düzenlemektedir.

1.3 Influencer, Influencer Kullanıcı Sözleşmesi’ni okuyup, onaylayarak ilgili sözleşme hükümlerine bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme hükümlerinin Influencer tarafından kabul edilmemesi halinde ilgili Platform’u kullanmayı derhal sona erdirecektir.

1.4 Platform üzerinde, Platform içeriğinde ve Sözleşme’de her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Very Money’e aittir. Very Money Platform’da, Platform üzerinde, içeriğinde, Platform’da bulunan metinlerde değişikliği, ayarlamayı ve güncellemeyi istediği zaman gerçekleştirebilir. Bu değişiklikler, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır.

1.5 Sözleşme’de her iki taraf birlikte Taraflar olarak ifade edilecektir.

2. TANIMLAR

Platform: Reklam verenleri- Ajansları bir araya getirerek reklam alan internet kullanıcılarıyla buluşturan tüm Very Money dijital mecralarını ifade etmektedir.

Influencer-Reklam Alan: Belirtilen kriterlere uygun bilgileri girerek oluşturdukları profil sayesinde Platform’a reklam verenler tarafından eklenen reklam kampanyalarını yürüten kullanıcılardır.

Ajans: Belirtilen kriterlere uygun bilgileri girerek oluşturdukları profil sayesinde Platform’a reklam kampanyası ekleyen tüzel kişi kullanıcılardır.

Reklam Veren: Belirtilen kriterlere uygun bilgileri girerek oluşturdukları profil sayesinde Platform’a reklam kampanyası ekleyen kullanıcılardır. İşbu Sözleşme’de Reklam Veren tanımı Ajans kullanıcılarını da kapsamaktadır.

Sosyal Medya Ağları: Tiktok, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Twitch, Pinterest, Linkedin başta olmak üzere internet üzerinden erişim sağlanan bütün sanal ortam ve sosyal medya mecralarıdır.

Üye: Platform’a kullanıcı kaydı oluşturan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Very Money Coin:

Komisyon Ücreti: Sağladığı aracılık hizmetinden dolayı Very Money’nin hak etmiş olduğu ücret

3. ÜYELİK VE PLATFORM KULLANIM ŞARTLARI

3.1 Üyelik, Platform’da yer alan ilgili bölümünden, Influencer olmak isteyen gerçek kişi tarafından Platform’da Influencer olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması, Üye Profili oluşturulması ve Very Money tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Influencer Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Very Money, gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir.

3.2 Platform’a üye olabilmek için, 16-74 yaş aralığında olunması ve Very Money tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 16-74 yaş aralığında olmayan Influencerlar ve/veya Very Money tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin üyelik başvuruları üye olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, bu durumun Very Money tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri Very Money tarafından iptal edilecektir.

3.3 Platform’a üyelik ücretsizdir. Influencer tarafından Şifre'nin belirlenmesi ve korunması Influencer’ın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Influencer, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Very Money, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Influencer’a aynen rücu hakkına sahiptir.

3.4 Influencer tarafından Üye hesabı oluşturulurken Platform’da beyan edilen isim, telefon, e-posta, mesleki ve ticari bilgiler gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Influencer’a aittir.

3.5 Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Üyelikten doğacak tüm haklar ve sorumluluklar ilgili Influencer’a aittir.

3.6 Influencer, Platform’u hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanım olarak kabul edilmektedir:

3.6.1Platform’un, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

3.6.2 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,

3.6.3 Platform’da virüs veya Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji kullanılması, yayılması,

3.6.4 Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması,

3.6.5 Very Money tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Very Money’nin önceden yazılı izni alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.6.6 Very Money Influencerların işbu Sözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın ilgili Influencer’ı Platform’u kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden menedebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

4. VERY MONEY’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Very Money, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca Aracı Yer Sağlayıcı sıfatına haiz olan taraf konumundadır. Very Money’e ait Platform, Reklam verenleri bir araya getirerek Influencerlar ile buluşturan, reklam kampanyalarının yürütüldüğü online bir Platform konumundadır. Bu kapsamda Very Money, Sözleşme koşullarına tabi olarak, Platform’un devamlılığının sağlanmasını, gerekli teknik altyapı hizmetlerinin sağlanmasını, Reklam Verenleri ile Influencerları Platform üzerinde bir araya getirilmesini ve Platform’un kullanıma ilişkin gerekli destekleri sağlar.

4.2 Very Money, yalnızca Reklam Veren ile Reklam Alan’ın doğrudan birbirlerini bulmalarını ve Reklam Veren tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda birlikte reklam faaliyeti yürütebilmelerini sağlamak için kullanılabilir hale getirir. Very Money, Reklam Verenlere, Influencerları tanıtmaz, Influencerlar için reklam- işbirliği projeleri seçmez veya Influencer için Reklam Veren seçmez.

4.3 Very Money Reklam Veren ile Influencer arasında yapılan işbirliği anlaşmasını veya Influencer’ın ürettiği ve yayınlanmak üzere sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve benzeri eserleri tanıtım amacı ile her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlama, işleme, Very Money’e ait sosyal medya ağlarında paylaşma veya Very Money tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere Platform’dan kaldırma haklarına sahiptir. Bu hallerde Üye, Very Money’den hiçbir telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

4.4 Very Money Üye’lerin kendi arasında kurulacak olan hukuki ilişki kapsamında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaftan veya oluşabilecek zarardan sorumluluğu bulunmamaktadır. Very Money, Üyeler tarafından sunulan hizmetlerin ayıplı olması, yetersiz olması, beklentiyi karşılamaması ve benzeri hususlara ilişkin müdahil olabilir ancak bunu taahhüt etmemektedir.

4.5 Very Money, Platform’un işleyişine, Sözleşmesi’nin koşul ve kurallarına, genel ahlak kurallarına, hukuka, kişisel verilerin korunmasına, başkalarının kişilik haklarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve bu yorum, mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. Ayrıca Very Money, günün koşullarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak Üye’ye ek yükümlülükler getirebilir.

4.6 Very Money, Reklam Veren-Influencer arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda, Reklam Veren ve Influencer arasında uzlaşmayı sağlamak için girişimlerde bulunabilir ancak arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Üyeler arasında taraf olamaz, Üyelerin birbirlerine karşı vermiş olduğu taahhütlerden; Üyeler arasında doğabilecek anlaşmazlık, dava veya taleplerden sorumlu tutulamaz.

4.7 Üye’nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının, yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğin devamı sırasında diğer üyeler tarafından yapılan şikayetler veya makul kabul edilemeyecek derecede olumsuz yorumlar alınması, Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması ve benzeri sebeplerle; Very Money herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın üyeliği durdurabilir, askıya alabilir veya Sözleşme’yi tek taraflı feshederek Üye’nin üyelik statüsüne son verebilir. Very Money, üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması veya Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından Very Money, Üye’nin Platform üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

4.8 Very Money tarafından verilmiş herhangi bir taahhüt anlamına gelmemekle birlikte, Reklam Veren ve Influencer reklam süreçlerine ilişkin varsa şikayet, destek ve iletişim taleplerini aşağıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Very Money’e iletebilir. destek@verymoney.com adresine e-posta gönderebilecek ya da https://destek.verymoney.com sitesi üzerinden talep oluşturabilecektir. Very Money işbu durumdan sorumlu olmamasına rağmen, Üyelere durumun açıklığa kavuşabilmesi için imkanlarının el verdiği ölçüde teknik destek verebilecektir. Ancak bu hususta, Very Money hiçbir koşulda Üyeler arasındaki uyuşmazlığı gidereceğini ve uyuşmazlık konusundan sorumlu olduğunu taahhüt etmez.

4.9 Platform’un hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Platform’a üyeler tarafından yüklenen herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Platform’dan indirilecek herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

4.10 Yürürlükteki mevzuat uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece Very Money, Platform ya da Platform’un kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, fiil, ihmal ve davranışlarından, işbu sebeple Platform’da meydana gelebilecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Very Money Platform’da sağlamış olduğu aracılık hizmetinin sekteye uğramaması için gerekli teknik tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

4.11 Very Money, Platform’un çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üyelerin Platform’un kullanımına ilişkin olarak Very Money’e herhangi bir kullanım ücreti ödememesi nedeniyle Üyeler, sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle Very Money’den herhangi bir talepte bulunamaz. Platform’un bütünlüğünü ve devamlılığını korumak amacıyla Very Money, dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Üyelerin Platform’a erişmelerini engelleyebilir.

4.12 Very Money, Platform’da sunulan bazı hizmetleri veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Platform’da sunulan bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

4.13 Very Money yer sağlayıcı olarak, Platform üzerinde Üyeler tarafından paylaşılan hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü sorumlu değildir. Very Money’in sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

5. ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Üyeler birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. Üyeler birbiriyle ya da Very Money çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal ve terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Üye’nin haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

5.2 Üyeler, Platform’da oluşturmuş olduğu profilinde yer alan bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin profilinde vermiş olduğu bilgiler nedeniyle Very Money’nin ya da diğer Üyelerin herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Üye işbu zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Üye almış/vermiş olduğu hizmet nedeniyle doğan Komisyon Ücreti’ni Very Money’e tam ve eksiksiz olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 Üye’nin Platform’da gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri nedeniyle herhangi bir vergiye tabi olması halinde bu vergilerden Üye sorumludur.

5.5 Üyeler, Platform aracılığıyla oluşturulan bir talebe ilişkin olarak Very Money’nin bilgisi dahilinde olmaksızın, Very Money’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla diğer tarafla ile iletişime geçmeyecektir. Hizmet ilişkisi kapsamında Üyelerin görüşmelerini Platform aracılığıyla gerçekleştirmesi zorunludur.

5.6. Üye, Platform’u yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanabilir. Üye’nin Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; Very Money ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve herhangi bir yolla umuma iletmeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Very Money ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Very Money Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde Very Money uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

5.7 Üyeler diğer Üyelerin erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8 Üye; diğer Üyeler’e ve/veya üçüncü kişilere Very Money ve/veya Platform aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde Very Money ve/veya Platform’u kötülemeyeceğini ve Very Money/ Platform’a yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; mesaj vb. herhangi bir yöntem ile diğer Üyeler’i Platform haricindeki başka platformlara, uygulamalara, internet sitelerine yönlendirmeyeceğini; Platform üzerindeki ticari faaliyetleri Platform haricinde herhangi bir yöntemle gerçekleştirmeyeceğini/ gerçekleştirmeye teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Very Money anılan Üye’nin üyeliğine derhal son verecek ve aynı bilgiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir. Bu durumda Very Money’in Sözleşme’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

6. INFLUENCER’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Influencer, Reklam Veren tarafından talep edilen hizmet teklifine uygun bir içerik hazırlamayı ve ilgili içeriği kararlaştırılan süre dahilinde Platform üzerinden Reklam Veren’in onayına sunmayı kabul ve taahhüt eder. Reklam Veren ve/veya Very Money tarafından içeriğin düzeltilmesi, değiştirilmesi talep edilebilir. Söz konusu içeriğin yayınlanmasının talep edildiği Sosyal Medya Ağları, Influencer ve Reklam Veren tarafından birlikte kararlaştırılacaktır. Very Money yalnızca tarafları buluşturmayı hedefler. Hizmet talebinin içeriği, ücretin kararlaştırılması süreçlerinde hiçbir yükümlülük sahibi değildir. İçeriğin onaylanmasının Reklam Verence Very Money tarafından sağlanması talep edilirse Very Money Reklam Veren’e destek olacaktır. Influencer Reklam Veren tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde gerçekleştirmezse gereği gibi yerine getirebilmesi için uyarı alır.

6.2Influencer, Sosyal Medya Ağları’nda paylaşmış olduğu her türlü resim, fotoğraf, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içerik ile kendisine ait kişisel bilgilere ve paylaşım istatistiklerine Very Money tarafından ulaşılmasına izin verdiğini bunların her zaman Very Money tarafından görüntülenebileceğini ve izlenebileceğini, kabul ve taahhüt eder.

6.3Influencer, paylaşım yapacağı sosyal medya kanallarının tam sahibi olduğunu ve bağlı sosyal medya kanalında gösterilen bilgilerin (isim, kullanıcı adı vb.) tüm haklarına sahip olduğunu beyan eder. Influencer, Sosyal Medya Ağları’nda yayınladığı ve paylaştığı tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü içeriğin kendisi tarafından üretildiğini, tüm fikri haklarına tek başına sahip olduğunu ve bu haklar üzerinde üçüncü kişilerin herhangi bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Very Money’e yönelik her türlü talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Very Money, bu madde kapsamında her türlü denetimi yapma hakkına sahip olmakla birlikte herhangi bir kontrol yükümlülüğünde değildir. Infleuncer fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Very Money, ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Infleuncer’ın üyeliğine son vermek hakkına sahiptir. Influencer’ın hukuka aykırı bu fiillerinden dolayı Very Money’in dava ve tazminat talep hakkı saklıdır.

6.4Influencer, hesap bilgilerinin gizliliğinden ve hesabından yapılan bütün işlemlerden bizzat sorumludur. Hesabının üçüncü kişiler tarafından yetkisiz şekilde kullanılması halinde durumu derhal Very Money’e bildirecektir. Hesaba yetkisiz şekilde erişim sağlanması halinde Üye’nin uğrayacağı bütün zararlardan kendisi sorumlu olup hiçbir şekilde Very Money’e hukuki ve cezai bir sorumluluk yüklenemez.

6.5Influencer’ın şifresini unutması ya da kaybetmesi halinde mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Infleuncer’ın kayıtlı e-posta adresi dışında başka herhangi bir adrese bildirilmez. Şifrenin güvenliğinden Infleuncer tek başına sorumludur. Infleuncer hesabını tehlikeye atacak işlemleri yapmamak, şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamak, başkasına kullandırmamak ve devretmemek sorumluluğundadır. Influencer’in rızasıyla veya kusuruyla şahsi şifresini üçüncü kişilerin elde etmesinden kaynaklanabilecek sorunlardan ve maddi ve manevi zararlar da dahil olmak üzere hiçbir zarardan Very Money sorumlu tutulmayacaktır. Influencer hesabının herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının, paylaşım yapılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolunda itiraz hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder. Influencer usulsüz kullanımları yapan kişileri Very Money’in tespit etmekle yükümlü olmadığını, Very Money’den bu yönde bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6 Influencer reklam faaliyetlerinde bulunduğu reklam vereni ve ürünlerini küçük düşürücü, itibarına zarar veren hiçbir davranışta bulunamaz. Herhangi bir üçüncü şahıs markasına zarar veren paylaşımda bulunamaz. İlgili davranışın yapıldığı tespit edilmesi durumunda üyeliğinin sonlandırılacağını, tekrar üye olamayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını kabul ve beyan eder. Zarar gören Reklam Veren’in ve Very Money’in tüm yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

6.7 Influencer’lar Platform’un kurallarına, hitap ettikleri kitlenin yerel mevzuatlarına, özellikle Influencerlar için düzenlenmiş mevzuatlara uygun davranmayı kabul ve taahhüt ederler.

6.8 Influencer’lar söz konusu kararın uygulama sahibi tarafından verildiğini, böyle bir durumda Very Money’in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.9 Influencer üyelik kaydını oluşturup işbu Sözleşmeyi onayladıktan sonra Platform’da yer alan yaş, cinsiyet, ilgi alanları kısımlarını doldurursa belirli bir komisyon almaya hak kazanacaktır.

7. VERY MONEY COIN (“ÜCRET”) ÖDENMESİ ve KOMİYON ÜCRETİ

7.1 Ücret, Reklam Veren ve Influencer arasında Platform üzerinden gerçekleşen iletişim ve yazışmalar sonucu kurulan bağımsız sözleşme ilişkisi ile belirlenmektedir. Ücretin belirlenmesi ile ilgili olarak Very Money’in herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.2 Influencer, Platform üzerinden yürütmüş olduğu reklam kampanyalarında anlaşma konusu edimleri tam ve gereği gibi yerine getirme yükümlülüğünü kabul ve taahhüt etmektedir. Influencer, işbu maddede belirtilen yükümlülüğünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde kendisinin ücrete hak kazanmayacağını ve bu kapsamda Very Money tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

7.3 Influencer tarafından içeriğin Sosyal Medya Ağları’nda paylaşılmasının ve Reklam Veren’in ve veya Very Money’in onaylaması ardından ücret Influencer’ın üyelik hesabında Very Money Coin olarak yer alır. Very Money tamamlanan reklam kampanyasından komisyon ücretine hak kazanır. Influencer ücreti Very Money’in anlaşmalı olduğu Kurumlarda nakde çevirmeksizin kullanabilir ya da Very Money’e bildirdiği banka hesabına işbu ücret çekim talebi doğrultusunda her ayın 15. iş günü içerisinde yatırılır. Ücret ödenmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek havale, eft masrafı gibi masraflar, Influencer tarafından karşılanacaktır. Influencer tarafından bildirilen banka hesap bilgilerinin veya kimlik numarasının kendisine ait, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu aksi takdirde doğabilecek bütün zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, Very Money’e hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4 Influencer, içerik onaylamazsa ücretin ödenmeyebileceği kabul eder.

7.5 Very Money tarafından Platform kullanımına ilişkin sağlanan aracılık hizmetleri karşılığı hak kazanılan komisyon ücreti Üyeler’in anlaşma sağlamış olduğu ücretin belli bir yüzdesini ifade eder. Komisyon ücreti oranları Very Money’in inisiyatifinde olup, Very Money, Platform’da ilan etmek koşuluyla dönem dönem komisyon ücreti oranlarını revize edebilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 Very Money markası ve logosu, Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Very Money tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran Very Money’in mülkiyetinde bulunmaktadır.

8.2 Üye, Very Money mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, Platform’un bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Very Money’in izni olmadan kullanamayacaktır. Very Money ise Üye’nin ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Platform’da yer alan tüm bilgilerini işbu Sözleşme kapsamında Very Money’in tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye, bahsi geçen bilgilerinin işbu Sözleşme kapsamında Very Money tarafından kullanılabileceğini; bu hususta Sözleşme süresi boyunca Very Money’e izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.3 Very Money’in üçüncü kişilerin veya Very Money’in mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Very Money’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, Very Money üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Üye’nin eğer var ise, nezdindeki cari hesabından mahsup edebilecektir. Very Money işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, Üye’nin zarar tarihi itibariyle mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekte hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

8.4 Very Money, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları teknik imkânın ve işgücünün elverdiği ölçüde inceleyecektir. Üyeler, böyle bir başvuruda bulunmaları halinde iddialarını ispatla ve ilgili tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürler. Very Money yapılan başvurular sonucunda, Üyelere ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, Very Money’e destek@verymoney.com e-posta adresinden ulaşabilecektir.

8.5 Üye, Platform üzerinde ekleyeceği görsel, fotoğraf, yazılı içerik, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bütün öğelerin Sözleşme süresi boyunca Very Money üzerinde yayınlanmasına onayı olduğunu, bu hususta Very Money’nun Sözleşme süresi boyunca basit lisans şeklinde izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1 Very Money, Platform’daki hizmetlerden Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

9.2 Very Money, sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmektedir.

9.3 Aydınlatma Metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, üyelik işlemini tamamlayarak Platform’a üye olduğunda Sözleşme’nin ve ayrılmaz bir parçası olan Aydınlatma Metni’ni okuduğunu ve anladığını beyan etmiş sayılmaktadır.

9.4 Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni’mizi inceleyiniz. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Very Money’e destek@verymoney.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1 Very Money, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan her türlü Politika, Sözleşme ve dokümanı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11. MÜCBİR SEBEP

11.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Very Money’nin kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Very Money’nin Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir. (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Very Money’nin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Very Money ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir.

12. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü:

12.1 İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

12.2 Bildirim:

12.2 Very Money, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

12.3 Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği:

İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.4 Sözleşme’nin Devri:

Üye, Very Money’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

12.5 Tadil ve Feragat:

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

12 (on iki) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.