Çerez Politikası

Çerez Politikası

Verymoney Yazılım ve Reklamcılık A.Ş.’ye (bundan sonra "Very Money" veya “Şirket” olarak anılacaktır) ait internet sitemizde (“Site”) çeşitli çerezler kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Şirket olarak, internet sitemizin ziyaretçilerine/kullanıcılarına ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına ("KVK Mevzuatı") uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin ("Site") site ziyaretçileri/ kullanıcıları ("İlgili Kişi") tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayar veya mobil cihazınızda saklanan ve söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan, çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Çerez Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri:

 • Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
 • Kalıcı çerez, internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Taraflarına Göre Çerezler:

 • Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir.
 • Üçüncü taraf çerezler, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri:

 • Kesinlikle gerekli çerezler (Zorunlu çerezler), internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
 • İşlevsel çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir.
 • Performans ve analitik çerezler, internet sitesinin geliştirilmesine yardımcı olan ve kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir.
 • Reklam/pazarlama çerezleri, internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini sağlayan çerezlerdir.
Çerez Kategori Açıklama Saklama Süresi
OTZ Reklam Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. 2 yıl
gatgtagUA* Reklam İstek hızını azaltmak için kullanılır. Google Analytics, Google Tag Manager aracılığıyla dağıtılırsa, bu çerez dc_gtm<property-id> olarak adlandırılacaktır. 1 dakika
_gid Performans ve Analitik Kullanıcıların ayırt edilmesini sağlamaktadır. 24 saat
DV İşlevsel Bu çerez, kullanıcının tercihlerini ve diğer bilgileri kaydetmek için kullanılır. Bu, özellikle tercih edilen dili, sayfada görüntülenecek arama sonuçlarının sayısını ve Google SafeSearch filtresinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğine ilişkin kararı içerir. 7 dakika
1P_JAR İşlevsel Web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır. 1 yıl
ga* Performans ve Analitik Kullanıcının oturumunu sürdürmek için kullanılır. 2 yıl
cc_cookie Zorunlu Kullanıcının çerez ayarlarını korumak için kullanılır. 6 ay
NID İşlevsel Google'ın tercihlerinizi ve tercih ettiğiniz dil gibi diğer bilgileri hatırlamak için kullandığı tekil bir ID içerir. 6 ay
_ga Performans ve Analitik Kullanıcıların ayırt edilmesini sağlamaktadır. 2 yıl
lang İşlevsel Kullanıcıların dil ayarlarını hatırlamak için kullanılır. Oturum
Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

https://verymoney.com/ internet sitemizi ziyaret etmek ve kullanmak için çerezlerin işlenmesi zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, internet sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak bu durumda internet sitemizin tüm fonksiyonlara erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Tarayıcı Çerez Yönetimi ve Silme
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


KVKK'nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız:
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark, Kat 2, No 42 adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Verymoney Yazılım ve Reklamcılık A.Ş.’ne bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle destek@verymoney.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.